Projectes

Un dels objectius de la nostra escola és fer que l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, tot estimulant la seva curiositat, motivació i interès per descobrir coses noves al mateix temps que obrim, a partir d’aquests elements, un procés de reflexió.

Aquesta concepció de l’aprenentatge pot quedar reflectida en diferents tipus de treballs, més o menys globalitzats segons els objectius, les matèries o l’edat de l’alumnat: quan parlem de projectes, treballs de recerca o centres d’interès, tenim al davant eines que han de permetre als nens i nenes avançar en la construcció del coneixement i en l’assoliment de les competències bàsiques.

Aquestes metodologies, a més, potencien el treball en equip i cooperatiu de l’alumnat, la col·laboració i la participació de totes i tots, fomentant la comunicació i el diàleg que faran possible la integració dels aprenentatges.

PROJECTES D’ESCOLA : 

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

Amb la Robòtica treballem:

Desenvolupar habilitats de creativitat i pensament lògic.

Conèixer l’inici a la programació, conceptes matemàtics i
sistemàtics
.

Desenvolupar competències lingüístiques.

Fomentar el treball en equip, els infants col·laboren, donen
idees i construeixen projectes conjuntament.