Recursos i comunicacions

En els blocs de P3, P4, P5, CI, CM i CS anirem penjant recursos, activitats i recomanacions actualitzades per aquests dies de confinament. Podeu utilitzar l’e-mail per posar-vos en contacte amb les i els mestres de l’escola per tal d’estar comunicats i així mantenir un feedback.

Les Mestres d’Educació Especial han fet un llistat de recursos i materials per treballar des de casa amb l’ordinador o tauleta. Podeu trobar aquestes activitats aquí.

A la pàgina web del CREDA han habilitat una serie de recomanacions per treballar el llenguatge a casa. Enllaç.

IDEES PER A PERSONES AMB TEA